top of page

Lås og Beslag

Forskjellige sikkerhetsnivåer
I bruk er et godkjent låssystem et samspill mellom låssylinder og nøkkel, - et sinnrikt og fleksibelt system som representerer et svært vanskelig punkt å forsere for innlåsingstyven. Det betyr trygghet for bedriften, forretningen, institusjonen og privathuset når det er oppgradert og intakt.

Systemene leveres i forskjellige sikkerhetsnivåer med alle muligheter for individuelle tilpasininger, og kan i tillegg innbefatte vinduslåser, låser i kjøreporter og garderobeskap m.m.


FG-godkjente låser
Brann og Sikringservice fører FG-godkjente låser fra verdens ledende leverandører av sikkerhetsmateriell. Vi har særdeles strenge internrutiner når det gjelder håndtering og oppbevaring av kunde- og lås/nøkkelregistre. (FG=Forsikringsselskapenes godkjenningsnemd).


Hvor er alle nøklene...
Kan du med sikkerhet si at absolutt ingen nøkler er på avveie..? Hvis ikke kan du ha et problem.

Innlåsingstyverier ved hjelp av stjålne og kopierte nøkler er et økende problem. Den eneste måten å sørge for maksimal sikkerhet på, er ved installering av godkjente og anerkjente låssystemer. Med dette på plass, og med strenge internrutiner for bruk og utlån av nøkler, har du bidratt til at tyvene har en vanskelig oppgave foran seg.


Stort produktutvalg
Vår forretning lagerfører og leverer et fullstendig sortiment av låser og beslag til alle formål. Det dreier seg om hengsler, låskasser og låser, hengelåser, dørlukkere og dørvridere o.s.v. Vi tilfredsstiller derfor alle behov innen generell sikring i tillegg til produkter og utstyr til rømningsveier, brannsikring og høysikkerhetssystemer.

I Brann og Sikringservice forretning finnes også et variert utvalg beslag, toalettgarnityrer og dørvridere tilpasset moderne interiører hvor farger, form, materialer, funksjon og det estetiske er prioritert.


Sikkerhet er fagarbeid
Skal godkjent sikkerhetsmateriell fylle hensikten, må all montering gjøres i henhold til leverandørens og godkjennede myndighets forskrifter.

Brann og Sikringservice's montører har solid låsesmederfaring, i tillegg til høy kompetanse innen svakstrømselektronikk og datateknologi. Vi har i tillegg et etablert samarbeid med spesielt utvalgte håndverkere der behovet tilsier det.

bottom of page